Over de rotonde


(Kies een van de tabbladen bovenaan)


In het najaar van 2019 is de rotonde geadopteerd door een groep vrijwilligers. In het begin vonden de werkzaamheden plaats vanuit de lokale werkgroep van de Partij voor de Dieren. Vanaf 2021 zijn we een zelfstandige Werkgroep De Groene Rotonde, zonder band met een politieke partij.


De uitvoering van de werkzaamheden werd vertraagd door corona. In de zomer 2020 zijn we echt begonnen met opschonen en opnieuw beplanten.


De basis van de inrichting is gelegd begin 2014. Toen werd de rotonde geadopteerd door de lokale partij LijstvanderDoes. Het middenstuk bood op dat moment een treurige aanblik (zie hier). Met behulp van een ontwerpbureau is een bloemrijke beplanting gerealiseerd. Ook de haag en knotwilgen zijn in 2014 geplaatst (zie hier).


De rotonde is geadopteerd door een groep vrijwilligers, samenwerkend in de Werkgroep De Groene Rotonde.

Logo werkgroep

De werkgroep richt zich op alternatieven voor groeien. Het samen werken aan natuur in de stad staat hier model voor. Een economisch waardeloze plek heeft tóch waarde. Mensen investeren tijd en krijgen iets terug wat niet in geld valt uit te drukken. Ook de gemeenschap profiteert, zonder economische groei of winst.


Een dennenappel is hoe hij/zij is, niet groter, niet kleiner, elk jaar hetzelfde formaat, maar toch mooi qua eenvoud, vorm en groot genoeg om zijn zaadjes weer te verspreiden en nieuwe bomen te creëren.

Zo is het ook met de rotonde: een plek die zich vernieuwt, (bio)diverser wordt, zonder dat groei nodig is.

Met de rotonde wil de werkgroep:

  • bijdragen aan natuur en biodiversiteit in Woerden
  • een voorbeeld zijn van burger-initiatieven om zorg te dragen voor de natuur.

Het middengebied van de rotonde bestaat uit een lage heuvel. Bovenop is een plateau bedekt met grijze steenslag. Daar staan drie knotwilgen op een rij, en kruislings daarop een heg van beukenhaag. Daaromheen staan een paar kornoeljes en vlinderstruiken. Samen met de aangrenzende blauwbaard heesters is een verrassend “doolhofje” van gangetjes ontstaan.

De structuur is goed zichtbaar op deze foto uit oktober 2019. Van links naar rechts: blauwbaard, beukenhaag heg (van opzij gezien), vlinderstruik. Daarbovenuit de drie knotwilgen, waarvan intussen de middelste gesnoeid is.

Aan de zonnige zuidzijde, richting Maranatha kerk, is veel plek voor een grote variëteit aan planten (zie overzicht hier). Sommigen, zoals salie, echte kamille en zonnehoed, staan er al lang. Maar de meeste planten hier zijn door ons in 2020 neergezet. We hebben gekozen voor inheemse planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Maar ook een aantal mooie, niet-inheemse planten hebben een plekje gekregen. In mei 2021 wordt een deel van de helling ingezaaid met een inheems akkerbloemenmengsel.

De andere kant van de heuvel, richting Hoge Rijndijk, ligt grotendeels in de schaduw. Alleen ‘s ochtends staat hier zon. Hier heeft de bodembedekkende goudaardbei zich enorm uitgebreid. In het vroege voorjaar bloeit deze uitbundig geel. Bovenaan deze plek hebben we anemonen, leverkruid en brandkruid (of phlomis, met een opvallende etage-gewijze bloeivorm) neergezet.

April 2021: links phlomis, rechts de eerste anemoon-bladeren, en achteraan de bloeiende goudaardbei. Daartussen nog uitgebloeide narcissen, en de eerste distels.

Aan de oost- en westkant, richting Hollandbaan, vallen vooral de blauwbaard-heesters op, die in de nazomer en herfst prachtig blauw kleuren. Bovendien heeft deze heester een heerlijke geur. Onderaan staan diverse planten, o.a. zonnehoed, maagdenpalm en siergrassen.


Langs de hele rotonde zijn door onze voorgangers vele narcissen geplant, wat in het voorjaar een prachtig gezicht oplevert.

Helaas hebben door ons geplante bolletjes en lage bodembedekkers de vernietigende invloed van vrachtwagenwielen niet overleefd.


Eind 2019 was het open gedeelte volgegroeid met gras, distels en paardenbloemen. We troffen ook kompassla aan, een plant die je vaak ziet op stortplaatsen, tussen straatstenen e.d. We zijn begonnen om hele stukken schoon te maken. Niet omdat grashalmen, distelbloemen en paardenbloemen niet mooi of nuttig zijn, maar om balans terug te krijgen. Onkruid bestaat wat ons betreft niet, maar sommige soorten zijn echte woekeraars en gaan snel overheersen. Bij de werkzaamheden kwamen we ook veel winde en zuring tegen. Winde met haar witte bloemen kan prachtig zijn als het door een berm groeit, maar op zo’n betrekkelijk klein oppervlak verdringt het andere planten. We besloten ook een paar hoog opgeschoten bijvoet “struiken” (die geen echte struiken zijn) te verwijderen, omdat ze het zicht belemmerden en de bloemetjes ervan erg onopvallend zijn. Bij de nieuwe beplanting kozen we o.a. een familielid van de bijvoet, die ook wel alsem genoemd wordt, nl. absintalsem. De brandnetel is blijven staan omdat het een belangrijke plant is voor veel vlinders, maar uitlopers worden weggehaald.

In de vrijgekomen ruimte zijn nieuwe vaste planten gezet (zie het onderdeel Planten), en een deel wordt ingezaaid met een bloemenmengsel. Gelukkig is er een sloot dichtbij waaruit water gehaald kan worden – anders zouden weinig planten het overleven in de hete zomer.

De beukenhagen zijn in het najaar gesnoeid. Ook de middelste knotwilg is gesnoeid, en de andere twee volgen in 2022 en 2023. Op die manier blijft er plek voor de mezen, en kunnen insecten profiteren van het wilgenstuifmeel in het voorjaar.

Er is een begin gemaakt met het snoeien van de te sterk uitgegroeide blauwbaarden. Aan de oost-, noord- en westzijde valt nog het nodige te doen aan het verwijderen van gras en paardenbloemen, zodat o.a. de siergrassen weer beter tot hun recht komen. Een aantal nieuwe planten zijn aan deze zijden neergezet, maar er is ruimte voor meer. Nog genoeg te doen dus!

De rotonde bevindt zich op de kruising van Hollandbaan en Molenvlietbaan in Woerden.

Locatie: Bij Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden.